5/10/11

Εκπομπή 19/9/2011







Η νοσταλγία, τα χρόνια που μπήκαμε, όσα πήρε το καλοκαίρι, τα δυό θέματα, η Μαρία Νεφέλη, το πλήθος, τα καρέλια στη σκάλα, μ' όλη την καρδιά μου.








Φωτογραφία: Ψάχνοντας για ποίηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: