1/7/15

Τα καλοκαίρια που πηγαίναμε για μπάνιο


A democratic and equitable international order requires a commercial and financial regime that facilitates the realization of all human rights. 
UN Human Rights
Τραγούδι τίτλου