17/4/16

Οι πόλεις


Στις πόλεις, τα φυσικά (ποτάμια, βουνά, κλίμα...) και τεχνητά στοιχεία (ανθρώπινες δομές όπως κτίρια, δρόμοι, πλατείες...) του χώρου συμμετέχουν στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις, προσθέτωντας ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας. Αν αναλογιστούμε τις πόλεις ως πολύπλοκα συστήματα, ο χώρος δεν είναι απλά ένα κοινωνικό παράγωγο, όπως εμφανίζεται στην κοινωνιολογία, αλλά αναδρά και συμμετέχει σε μια διαδικασία κοινωνικο-χωρικής παραγωγής. Έτσι, η πόλη αναδύεται σαν πολύπλοκο σύστημα μέσα από τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων, άλλα αφού αναδυθεί, ο χώρος λειτουργεί σαν μια 'παράμετρος τάξης' και δεσμεύει την ανθρώπινη συμπεριφορά σε μια κυκλική, αναδραστική διαδικασία ανθρώπινης συμπεριφοράς-χώρου. 
Φωτογραφία 1: Μπίρι
Φωτογραφία 2: Medianeras
Μουσική: Monsieur Lazhar